Sunday, July 21, 2013

12. časť: Dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie?, Pasívna imunizácia

12. časť: Dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie?, Pasívna imunizácia

Samozrejme, že na tento článok zareagoval Fillo. http://www.slobodavockovani.sk/news/trapne-vyhovorky-prof-dluholuckeho-ako-obhajoba-pavedeckej-vakcinologie/ Už som spomenul (viz 10. časť), že Fillo sa občas zmýli, ale predsa som mu dal šancu a pozrel sa na to, čo zas vydumal. No hneď po 2 odstavcoch som zistil, že som spravil chybu, takže som s tým už ďalej neplytval čas.

Porovnáva vitamíny a vakcíny.
Tieto štúdie sa môžu u vitamínov robiť vtedy, keď sú v nich vitamíny ako adjuvans k liečbe, čiže pacienti tak nie sú ohrození. Tiež by sa takáto štúdia dala u vitamínov urobiť vtedy, ak by nebola známa žiadna dostatočne účinná prevencia alebo liečba danej choroby. Neexistuje žiadna takáto štúdia, ktorá by dokazovala dostatočnú účinnosť  prevencie alebo terapie vitamínom C napr. v prípade osýpok a hemofilovej epiglotitídy, ktoré spomínam v mojom blogu (viz 5. časť, 10. časť).
No a chrípka je špeciálna kapitola, ktorá sa nedá porovnávať s ostatnými chorobami, proti ktorým sa očkuje (viz 11.časť). Elekovej všemohúci vitamín D síce dobre obstál v jednej takejto štúdii v prípade chrípky, no v ďalšej už nie. Na to aby sme mohli urobiť záver sú potrebné ďalšie štúdie.

Samozrejme, ak sa bavíme o očkovaní, máme hlavne na mysli prevenciu – aktívnu imunizáciu. Pasívna imunizácia sa môže použiť terapeuticky a teoreticky by tu teda nemal byť problém s takýmito štúdiami. A ani nie je, pasívna imunizácia proti tetanu aneb postexpozičná profylaxia:
Sú štúdie aj pre aj proti, tu sú niektoré z nich:
pre
proti

V otázke pasívnej imunizácie proti tetanu je tak trochu kontroverzia, čo sa týka cesty podania a dávky. Niektoré šúdie dokazujú zvýšené percento prežitých v skupine po pasívnej imunizáci, niektoré štúdie nie. Táto pasívna imunizácia je však v prípade tetanu účinná len v časnej fáze rozvoja choroby, pretože dokáže naviazať len voľný tetanický toxín a nie už viazaný. To, aby bola táto imunizácia prevedená čo najskôr po nákaze, môže byť  ale v praxi problém, a preto to nemusí mať žiadaný efekt. Aktívna imunizácia, ako prevencia, má lepšiu účinnosť a preto je oveľa dôležitejšia než imunizácia pasívna.


No comments:

Post a Comment