Sunday, July 21, 2013

10. časť: Marián Fillo, besiedka, Supermama

10. časť: Marián Fillo, besiedka, Supermama

Pozrime sa ďalej na vodcov stránky slobodavockovani.sk , hoci som už viac-krát na mojom blogu dokázal, že neposkytujú relevantné informácie o očkovaní. (viz napr. 3. časť, alebo 5. časť).

Fillo – inžinier
Tu sú jeho zavádzjúce vyjadrenia:
1. Čo je cieľom očkovania? Hlavným cieľom nie je priamo znižovať úmrtnosť. Očkovanie je prevencia, čize znižovanie incidencie, samozrejme s tým súvisí znižovanie úmrtnosti. Už na základe tohto detailu sa dá krásne zavádzať (napr. grafmi), pretože čísla sa líšia. Úmrtnosť ale súvisí s ďalšími x-faktormi (celková zdravotná starostlivosť), očkovanie je len jeden z nich.
2. Tá bunková imunita („všeobecná“ – tento termín sa nepoužíva) môže byt nešpecifická, ale môže byt aj špecifická (tak ako protilátky) – napr. cytotoxické CD8 lymfocyty, CD4 helperi. Zas len detail, ale Fillo si tým vytvára jednoduchšie prostredie pre svoju pseudoteóriu. Nešpecifickú imnunitu získavame „nie čo ja viem“, nezískavame ju – pretože je vrodená. Môžeme ju „vylepšiť“ zdravou stravou, športom, ale základ je vždy genetický. Okrem toho, infekčné agens má tiež špecifické nástroje (väzba receptor-ligand) na to, ako napadnúť náš organizmus, a preto nešpecifická imunita nemusí stačiť.
3. Očkovanie neoslabuje nešpecifickú imunitu. Denne je imunita stimulovaná x antigénmi. Pár stimulácií navyše, v podobe očkovania, našu imunitu moc neohromí. (viz 7. časť).
4. S poklesom incidencie nemusí vymiznúť infekčné agens, a ak áno, môžu nám ho priniesť turisti z iných krajín. Tá skoro nulová incidencia infekčných chorôb je vďaka očkovaniu.
5. Lepšie je dať viacero očkovacích látok to jednej injekcie, pretože ak by sa očkovalo proti každej chorobe zvlášť, tak by boli decká skutočne napichané ihlami tak, ako to ukazujú niektoré antivakcinačné zastrašujúce obrázky kolujúce po internete. Viac-valentné vakcíny nie sú väčším rizikom než vakcíny monovalentné (viz 7. časť).

Ďalej sa pozrime na diskusiu zo Supermamy medzi Fillom, Robom Pappom, Mudr. Martou Špánikovou a Dr. Ing. Robertom Mistríkom:
 Veľmi dobrá diskusia, s pani doktorkou a s pánom Mistríkom plne súhlasím, a preto ich argumenty nebudem opakovať. Rovnako aj Robo Papp dobre upozorňuje na to, že pediatri a všetci, ktorí očkujú, by mali byť s danou problematikou dobre oboznámení, hoci názory, resp. postupy sa medzi odborníkmi alebo krajinami môžu líšiť, tak ako poznamenala pani doktorka. Jediný, ktorý z tejto diskusie zle argumentoval je Fillo. Jedna perla za druhou.

1. „Poskytovanie objektívnych a vyvážených informácií.“ To ako má byť slobodavockovani.sk ? Absolútne neobjektívna, nevyvážená stránka o tom, aké sú vakcíny nanič a aké majú nežiadúce účinky. Nič iné. Navyše väčšinou to nie sú informácie ale dezinformácie (viz napr. 3. časť).
2. „Zdravý životný štýl môže nahradiť vakcináciu.“ Nemôže, pani doktorka mu vysvetlila prečo. To, že to neplatí, môžeme tiež vidieť na už spomínanej epidémii osýpok v UK (viz 4.časť). Len dodám, že obidve – očkovanie aj zdravý životný štýl – sa dopĺňajú, čiže najnižšie riziko ochorenia na danú infekčnú chorobu sa dosiahne pomocou obidvoch.
3. „Individualizácia – kedy a proti čomu očkovať.“, „dieťa, ktoré nepotrebuje byť očkované proti tetanu, záškrtu“ Asi najväčšia perla relácie. Pani doktorka vysvetlila.
4. „Alergia, astma častejšia u očkovaných.“ Mýtus, ktorý som už vyvrátil (viz 7. časť).
5. „Riziko dostať danú infečnú chorobu je veľmi blízke nule.“ Hej, pokiaľ bude AO ľudí tak málo, ako ich je. Ak preočkovanosť kôli nim poklesne pod prah kolektívnej imunity, objavia sa outbreaky, riziko dostať chorobu a jej komplikácie sa dramaticky zvýši (viz 2. časť).
6. „Posudzovať všetky nežiaduce udalosti odbornou komisiou, pretože to obyčajný pediater nedokáže posúdiť, či napr. cukrovka vznikla v súvislosti s ním alebo nie.“ Toto nemusí u nás robiť pediater, ale robia to za nich odborné klinické štúdie z veľkých súborov ľudí, ktoré nedokázali spojitosť cukrovky a očkovania (viz 6. časť).
7. „Mnohí sa nedávajú očkovať, aby neboli chorí.“ No tak k tejto perle nemám čo dodať, ale predsa len pripomeniem štatisticky podložený fakt, že benefity očkovania ďaleko prevažujú negatívne účinky. Napr. http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?id=197%2C239%2C0%2C0%2C1%2C0&tableausynthese_en
8. „Dobrý imunitný systém vs. očkovanie, obídeme sa bez očkovania.“ Neobídeme sa bez očkovania (viz 4.časť), nešpecifické posilňovanie imunitného systému nemusí stačiť. Pani doktorka vasvetlila. Fillo stále kladie dôraz na rôzne alternatívne postupy a doplnky výživy. Tí, ktorí podnikajú v tomto biznise si určite vďaka nemu prídu na svoje, čo je vidieť aj z predaja ich kníh na Fillových besiedkach.
9. „Prírodnejšie prostriedky na hemofilovú epiglotitídu namiesto ATB.“ Ak by Fillo liečil hemofilovú epiglotitídu, asi by viacero detí vďaka nemu prišlo o život. Perfektná, kauzálna liečba v podobe antibiotík s preukázanými účinkami – a Fillo tam zas strká nejaké alternatívne postupy. Nezmysel. Vitamín C? Tým hemofilovú epiglotitídu  nevylieči. Neexistujú štúdie, ktoré by potvrdzovali účinnosť terapie tohto stavu vitamínom C. Dokazovať niekomu účinnosť antibiotík sa mi javí ako nezmysel, ale predsa:
10. „Číta štúdie, má prehľad.“ Tak Fillo po prvé hlavne číta „štúdie“, ktoré nie sú odbornými štúdiami. Po druhé, nie je štúdia ako štúdia, človek musí byť moc šikovný, aby vedel určiť čo je a čo nie je relevantná štúdia. Iná je štúdia in vitro alebo na zvieratách, alebo na malej vzorke ľudí, alebo neobjektívna nedostatočne randomizovaná štúdia. Výsleky musia byť štatisicky významné. Štúdie vedia hodnotiť len odborníci, ktorí ich robia, s nimi robia, a hlavne majú nielen základy, ale aj profesionálnejšie poznatky z daného oboru, a to Fillo nemá.

Len dve videá, a hneď 15 dôkazov, že Fillo nie je ten pravý-makový pre hodnotenie štúdií, prednášanie a odborné diskutovanie o očkovaní.


No comments:

Post a Comment