Sunday, July 21, 2013

7. časť: Nežiaduce účinky 2 – SIDS, alergie?

7. časť: Nežiaduce účinky 2 – SIDS, alergie?

3. podľa doterajšieho výskumu, očkovanie nespôsobuje syndróm náhleho úmrtia kojenca – SIDS, navyše niektoré štúdie naznačujú zníženie rizika SIDS vďaka imunizácii

4. podľa doterajšieho výskumu, očkovanie nespôsobuje vyšší výskyt alergií u očkovaných než neočkovaných
U alergií musíme rozlíšiť dva prípady:
1. Alergické reakcie na komponentu vakcíny po vakcinácii – pruritus (svrbenie), dermatitída, urticaria až anafylaxia (viz ďalej). Vyskytujú sa veľmi zriedka, menej než 0,01%.
2. Alergie v širšom časovom horizonte vznikajúce poďla teórie, ktorá hovorí, že vakcinácia podporuje špecifickú (protilátkovú) imunitu na úkor nešpecifickej imunity. Špecifická imunita má väčší podiel na vzniku alergie (prostrednístvom Th2 lymfocytov a IgE protilátok), a teda z toho vyplýva predpoklad, že vakcinovaní budú mať častejšie alergie. Túto teóriu a ani z nej vyplývajúci predpoklad nepotvrdzuje 8 štúdií, ktoré som našiel (A), jedna je neutrálna (B) a jedna potvrdzuje, ale sám autor upozorňuje na nedostatky tejto štúdie, a preto jej výsledok nemôžeme brať za absolútny (C). Okrem toho sa dá táto teória napadnúť logickou úvahou (podloženou aj ďalšou štúdiou http://pediatrics.aappublications.org/content/109/1/124.full ), že nešpecifická imunita je neustále stimulovaná mnohými antigénmi. Len v črevnej mikroflóre máme miliardy baktérií, baktérie sú taktiež napríklad v ústach, rôzne antigény a cudzorodé látky v potrave, no proste neporovnatelne moc oproti nejakej hexa- alebo trivakcíne. To predsa nemôže vykoľajiť náš imunitný systém.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11846867 okrem toho sa tu spomína, že očkovanie proti tuberkulóze (v boji proti TBC sa uplatňuje hlavne bunková  imunita) a aj proti osýpkam podporuje nešpecifickú imunitu


No comments:

Post a Comment