Sunday, July 21, 2013

13. časť: Je možná diskusia s antiočkáčmi?

13. časť: Je možná diskusia s antiočkáčmi?

Mám rád diskusie, napríklad na kontroverzné témy ako je táto. Ale hlavne mám rád, keď je to odborná diskusia na základe relevantných faktov, diskusia produktívna, čiže ja alebo niekto iný si z nej niečo nové odnesie a pomôže mu to tak pri vytváraní názoru. Takúto diskusiu vlastne Fillo a spol. požadujú. Už jedna bola, v Supermame, a jediný Fillo tam trepal 2 na 3. Diskusia s AO ľuďmi je často problematická, neproduktívna. Mám s tým osobné skúsenosti, podobné ako aj naši epidemiológovia:

„Epidemiológovia Slovenska sa v roku 2007 podpísali pod nasledujúce vyhlásenie:

Zavádzajúce nepravdivé demagogické tvrdenia antivakcinačných aktivistov, odmietanie serióznej diskusie a neschopnosť akceptovať odborné vysvetlenia pediatrov a ostatných odborníkov k ich vystúpeniam viedlo epidemiológov všetkých úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k jednoznačnému záveru: 

Spochybňovanie pravidelného povinného očkovania neuváženými prehláseniami a prezentovanými polopravdami bez dôkladnej znalosti problematiky môže závažným spôsobom prispieť nie k ochrane, ale k ohrozeniu zdravia populácie Slovenska. Zároveň na základe doterajších skúseností prehlasujeme, že konštruktívna diskusia s odporcami očkovania nie je reálna a výsledky dlhoročných štúdií, resp. efektivita očkovania sú aj naďalej spochybňované. Antivakcinační aktivisti žiadne odborné argumenty, ktoré vyvracajú fámy a nepravdy o škodlivosti očkovania neprijímajú, preto sú akékoľvek diskusie sú v tomto smere zbytočné. Napríklad opakovane boli usporiadané stretnutia s poprednými odborníkmi vo vakcinológii, opakovane boli predsedovi Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania a jeho stúpencom zaslané odborné argumenty doložené medzinárodnými vedeckými štúdiami, ktoré jednoznačne vyvracajú ich tvrdenia o škodlivosti očkovania. Tieto argumenty neboli zo strany stúpencov antivakcinačných aktivít opakovane akceptované.

Podpísaní:
Hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu
Predsedníčka Slovenskej asociácie epidemiológov 
Predseda Pracovnej skupiny pre imunizáciu“
No comments:

Post a Comment