Sunday, July 21, 2013

16. časť: Vitamín C, vyjadrenie odborníka

16. časť: Vitamín C, vyjadrenie odborníka

„rozhodně se mi to nechce celé číst, na tento typ psoudo-odborné literatury jsem se už s
věkem stala předrážděnou.
Můj názor na megadávky k. askorbové je celkem jednoznačný - homo sapiens má ohraničenou
schopnost tvorby oxid-dismutázy a superoxid-dismutázy, které jsou potřebné k likvidaci
produktů antioxidačních procesů, vznikajících při reakci k. askorbové a volného radikálu.
Tato schopnost je kvantitativně určena fylogenetickou adaptací homo sapiens na dávky
vitamínu C v množství obvyklém ve stravě našich předků, tedy rozhodně ne v množství
vyšším než 1000 mg denně.
Z toho potom plynou další protiargumenty léčby megadávkami - vyšší množství vitamínu C
než 2 g při reakci s volným železem, ale i mědí, zanechává další volné radikály, jichž se
lidský organismus nedokáže v žádoucím čase zbavit. Po užití megadávek vitamínu C se
zvyšuje procento aberací lymfocytů v periferní krvi. Atd.
Terapie megadávkami vitamínu C zažívala svůj největší vrchol v období letní olympiády v
Mnichově v roce 1972, potom byla velmi kritizována - dokonce i slovenský biochemik a
nutricionista dr. Emil Ginter, DrSc., který svůj profesionální život spojil s výzkumem
cíleným na účinky k. asorbové, se od megadávek distancoval.
Na serveru PubMed lze najít mnoho článků či abstraktů textů, které se studiím megadávek
vitamínu C věnují podrobně.“

Profesorka Preventívneho lekárstva

Ak niekto nepochopil, skúsim trochu jednoduchšie:
Vitamín C je antioxidant, čo je pre náš organizmus fajn, ale jeho vysoké dávky pôsobia pro-oxidačne, čo už také fajn neni.
Emil Ginter

No comments:

Post a Comment