Sunday, July 21, 2013

2. časť: Osýpky, celoživotná imunita, maternálne protilátky, rakovina a osýpky

2. časť: Osýpky -spalničky -measles -morbilli, celoživotná imunita, maternálne protilátky, rakovina a osýpky

Ako príklad som vybral len jednu chorobu, osýpky, pretože každá z chorôb, proti ktorým sa očkuje, je viac-či-menej rozdielna.

V roku 2012 a 2013 bol zaznamenaný nárast prípadov osýpok vo Veľkej Británii.
AO často osýpky dosť bagatelizujú. Osýpky sú síce sami-o-sebe neškodné, ale ich komplikácie sú závažné, môžu zanechať trvalé následky a môžu spôsobiť smrť.
Z linku: 2000 prípadov minulý rok, viac ako 1200 prípadov tento rok, z toho 100 vážnych, z toho 20 hospitalizovaných, z toho 15 závažných komplikácií – zápal pľúc a zápal mozgových blán (meningitíta). Drvivá väčšina z nich neočkovaných. To bola a je realita v UK v súčasnosti. Komplikácie podľa odborných zdrojov, napr. http://www.cdc.gov/measles/about/complications.html .

1. AO tvrdí: "Nežiaduce účinky sa vyskytujú častejšie než komplikácie týchto chorôb."
Žiadne zo závažných komplikácií očkovania sa nevyskytuje tak často.

2. AO: "Prekonaním choroby človek získa celoživotnú imunitu narozdiel od očkovania."
Tým jedincom so závažnými komplikáciami, ktorým ide o život, môže byť nejaká celoživotná imunita ukradnutá. Staršia skupina obyvateľstva môže byť pri dostatočnej preočkovanosti detí chránená aj kolektívnou imunitou. Navyše, protekcia očkovania proti osýpkam je pri podaní 2 dávok väčšinou dlhodobá. http://www.immune.org.nz/category/tags/vaccine-duration

3. AO: "Matky predávajú deťom viac protilátok po prekonaní choroby ako po očkovaní."
http://www.bmj.com/content/340/bmj.c1626
Vakcinované matky vs. prirodzená imunita (po prekonaní choroby) – sú tam rozdiely, medián pretrvávania matkiných (maternálnych) IgG protilátok predaných novorodencovi prenatálne cez placentu je u zaočkovaných matiek 1 mesiac, u prirodzenej imunity 3,8 mesiaca. Preto autor kladie dôraz na načasovanie prvej dávky očkovania. Kojenie podľa tejto práce nemalo na to vplyv. Pri kojení sa predávajú IgA protilátky, nachádzajúce sa na slizniciach. Očkovanie proti osýpkam nenavodzuje dostatočnú tvorbu slizničných IgA protilátok. Na boji proti infekcii majú určitý podiel, ale jednoznačne pred ňou neochránia. Problém je však tom, že ak by chcela žena získať túto výhodu prirodzenej imunity, musela by prekonať osýpky, ktoré sa však môžu skomplikovať, ako vyššie uvedené, takže to nie je cesta. Navyše novorodenci a kojenci sú chránení kolektívnou imunitou, tak ako to môžeme vidieť momentálne na Slovensku s nulovou incidenciou osýpok.

4. AO: „Prekonanie osýpok zvyšuje "imunitu" proti rakovine.
U víru osýpok sa zdôrazňuje, narozdiel od ostatných „očko-vírov“, ich imunomodulačný efekt – pôsobenie na špecifickú (získanú, adaptívnu) ako aj na nešpecifickú (vrodenú) imunitu. Imunita, resp. jej určité zmeny, majú podiel na karcinogenézii (vzniku nádorov). Neexistuje žiadna dôveryhodná „kvalitná“ štúdia (klinická štúdia na veľkom počte osôb), ktorá by potvrdila, že prirodzená imunita proti osýpkam signifikantne znižuje riziko rakoviny. Štúdiu http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19203112 , ktorú som našiel hovorí o tom, že vírus osýpok sa dokáže viazať a zničiť niektoré bunky niektorých typov rakovín, čo by sa dalo využiť v liečbe. Ale to je iná story...

Takéto outbreaky majú tiež ekonomické následky – odhadom 470 000 libier. Namiesto toho, aby sa tieto peniaze efektívne využili na zlepšenie a záchranu iných životov, sa musia pokryť zbytočné dôsledky zavinené AO zastrašovaním.

5 comments:

 1. Osýpky sú dnes nebezpečnejšie preto, lebo vďaka plošnému očkovaniu ich nedostáva tá skupina obyvateľov, pre ktorú sú prakticky bezproblémové, ale naopak - dostávajú ich tí, ktorí ich pred plošným očkovaním nedostávali a ktorí sú viac ohrození, tzn. deti do 1. narodenín a dospelí.

  Tiež je otázka, ako boli tie vážne prípady liečené, či dostali vitamín A (viď http://www.who.int/vaccines/en/vitamina.shtml), vitamín C a D3, či im bola zrážaná horúčka antipyretikami (zvyšuje to úmrtnosť a výskyt komplikácií cca 5x)...

  Nič z toho ale nebolo v odkazovaných článkoch upresnené, takže ich výpovedná hodnota je mizivá.

  Ad 1)
  Treba si uvedomiť, že hoci osýpky dostalo 2000 resp. 1200 ľudí, očkovaných bolo mnohonásobne viac. Percento komplikácií po očkovaní treba teda násobiť pomerom medzi počtom vykonaných očkovaní MMR vakcínou a počtom prípadov osýpok. Potom už výsledné riziko vyjde dramaticky odlišné.

  Ad 2)
  Osýpky v skupine starších ľudí (povedzme nad 45 rokov) sú zriedkavé práve preto, lebo drvivá väčšina z nich ich ešte prekonala a má teda doživotnú imunitu (očkuje sa plošne len od roku 1969). Čím viac bude v skupine starších ľudí tých, čo už boli očkovaní, tým väčší bude v tejto skupine výskyt osýpok (s vyšším rizikom komplikácií, než by mali deti povedzme od 2 do 10 rokov).

  Ad 3)
  Citovaná štúdia sa týkala len IgG, ale tu ide práve o to, že matky, čo osýpky prekonali, prenášajú na svoje dojčené bábätká aj IgA, čo očkované matky neprenášajú (ak teda nedostali osýpky aj napriek očkovaniu).
  Môžeš, prosím Ťa, doložiť Tvoje tvrdenie, že IgA pred osýpkami neuchránia?

  Ad 4)
  Zaujímavé, že Ti vadia náklady na liečbu osýpok (mimochodom: čo tam asi tak chceš liečiť, keď okrem vitamínov nič netreba? Žiadne lieky a chorý môže byť pokojne doma), ale vôbec Ťa nenapadlo, že desiatky rokov plošného očkovania vyšli mnohonásobne drahšie...

  A definuj dôveryhodnú „kvalitnú“ štúdiu (klinická štúdia na veľkom počte osôb), ktorú požaduješ na dôkaz preventívneho účinku prekonania osýpok voči rakovine v dospelosti.

  Keď zadefinuješ, skús, prosím Ťa, nájsť obdobnú štúdiu (so skutočným placebom, tzn. fyziologickým roztokom, nie inou vakcínou, ani vakcínou bez antigénu, resp. s roztokom hliníkového adjuvantu), ktorá by dokazovala bezpečnosť a účinnosť očkovania MMR vakcínou.

  ReplyDelete
 2. Ale Fillo, zas len klameš. Nevidíš aké časté sú závažné komplikácie osýpok? Ani na príklade, ani v štatistikách? Prečo to ignoruješ a napíšeš, že sú pre deti „prakticky bezproblémové“. Osýpky sú, ale ich komplikácie nie. No porovnaj si, keď to teda nevieš, koľko závažných komplikácií je u osýpok a u očkovania:
  http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?id=197%2C239%2C0%2C0%2C1%2C0&tableausynthese_en vďaka Bohu, že máme očkovanie

  Áno, zavedením očkovania sa zvyšuje výskyt prípadov u starších, pretože vakcína už nemusí chrániť. Ale pozri sa na štatistiky z tej epidémie, väčšina prípadov bola v nezaočkovanej skupine detí. Takže zbytočne strašíš a ignoruješ základný fakt, plynúci z tohto príkladu, že k tomu vôbec nemuselo dôjsť, ak by bola populácia dostatočne preočkovaná.
  http://www.hpa.org.uk/hpr/archives/2013/hpr0813.pdf
  http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317138802384
  http://www.hpa.org.uk/web/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1223019390211

  O liečbe osýpok sa dočítaš v mojom blogu alebo ešte lepšie v odborných knihách (tým nemyslím Elekovej Meduňku). Vitamín A sa používa, pretože jeho benefity sa u osýpok potvrdili relevantnými štúdiami, narozdiel od vitamínu C a D3. To, čo myslím relevantnými štúdiami sa dočítaš na mojom blogu, ale určite tým nemyslím časopis Vitalita, ktorého je plná tvoja tránka, a ktorá propaguje také pikožky ako astromedicína alebo Ayurveda, ktorá obsahuje olovo, arzén a ortuť.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18728265
  http://www.vitalitanet.sk/category.php?id_category=80

  „Na boji proti infekcii majú určitý podiel, ale jednoznačne Ťa pred ňou neochránia.“ Myslel som to v zmysle, že ťa nemusia ochrániť na 100%, pretože Iga protilátky sú len jendným, hoci významným, z faktorov slizničnej imunity kojenca.
  Vakcináciou sa síce vytvára náchylná skupina detí do 2 rokov, ale vďaka dostatočnej preočkovanosti populácie sa osýpky v tejto skupine nevyskytujú, pretože sú chránené kolektívnou imunitou. Ak prah kolektívnej imunity nebude dosiahnutý kôli vstúpencom tvojej sekty, doplatia na to aj tieto malé deti, ako to zas môžeme vidieť na outbreakoch spomínaných v mojom blogu.

  Čo sa týka nákladov, tak zas klameš, pretože máš mylnú predstavu o liečbe osýpok a ich komplikácií. No a okrem peňazí vakcíny zachránili aj množstvo životov, čo tiež úplne ignoruješ. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12213403

  Neodolal som, a porušil som to, čo som si predsavzal v závere môjho blogu, ale nedalo mi to, keď som videl tie nezmysly, čo si zas napísal. Znova som sa upevnil v tom, že ignoruješ fakty a preto s tebou nie je konštruktívna debata. Moje predsavzatie už dodržím a odpisovať na mojom blogu už nebudem.

  ReplyDelete
 3. Hej ty, čo sa zbabelo bojíš uviesť svoje meno,

  klameš TY!

  Asi Ti nedochádza, že osýpky sú problémovejšie než bývali, a to práve kvôli plošnému očkovaniu, ktoré vytlačilo väčšinu prípadov osýpok a) pod 1 rok b) do dospievania a dospelosti, tzn. do rizikovejších vekových rozmedzí.

  A opakujem: tie Tvoje štatistiky problémov s osýpkami sú o ničom, pretože sa týkajú osýpok liečených štandardne, tzn. ZLE (antipyretiká a žiadne vitamíny).

  Ten dokument, na ktorý odkazuješ, je navyše tendenčný, pretože uvádza, že 6% bolo očkovaných (z čoho ako keby vyplývalo, že 94% úmyselne nebolo očkovaných) a 10% do 1 roka, lenže z toho nie je jasné, či by tie deti do 1 roka boli alebo neboli očkované. Nie je tam tiež napísané, koľko z tých detí nedostalo MMR-ku zo zdravotných dôvodov. Nie je tam ani napísané, koľko bolo komplikácií v ktorej vekovej skupine. Čiže o ničom údaje.

  A to, že k epidémii nemuselo dôjsť je z Tvojej strany niečo ako veštenie z kávy. Boli už zaznamenané epidémie aj v 100% zaočkovanej populácii:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3821823
  Bolo by načase, aby si svoje zbožné sektárske očakávania od spásonosného očkovania prehodnotil smerom k oboru reálnych čísel.

  Hafo štúdií k vitC a osýpkam nájdeš v knihe:
  http://rizikaockovania.sk/dok/Vitamin_C-liecba.pdf
  v príslušnej kapitole (Osýpky).

  Neviem, čo sem pletieš ajurvédu. Ja ju nepoužívam, nepropagujem a prakticky s ňou nemám absolútne nič do činenia. Došli Ti argumenty, tak si vytiahol nejaký pseudoargument?
  To ako keby som ja povedal, že na blogspot.sk je toľko bludov popísaných, až strach (a veruže aj je), a preto aj Tvoj blog je od veci. Logiku si na škole nemal, čo?

  Dostatočná preočkovanosť je ilúzia, pretože momentálne máš preočkovaných ľudí nar. 1969 a neskôr, pričom tým najstarším už imunita vyprchala a táto "imunitná diera" je čoraz väčšia. Nezabudni, že zo začiatku nebola 2. dávka v 11. roku života, takže u prvých očkovaných sa na to nespoliehaj. Navyše od roku 1974 sa dávala osýpková vakcína od 9. mesiaca, a ako je známe, čím skôr než 15 mesiacov sa dáva, tým je menej spoľahlivá. Dúfam, že si príslušné štúdie nájdeš sám.

  To, čo ešte drží výskyt osýpok ako tak na uzde je len fakt, že takmer všetci, narodení pred rokom 1969, osýpky prekonali prirodzene a majú doživotnú imunitu. Ja inak žiadnu sektu nemám, ak si si nevšimol. Na rozdiel od Teba si potrpím na overiteľných faktoch a prísnej logike. Možno Ťa prekvapí, že sa mi už od anti-očko-fanatikov dostalo viacero výčitiek až nadávok, že som bol v tom či onom vyjadrení pre médiá málo rázny, váhavý apod. Sekta si Ty a Tebe podobní, lebo tu blábolíš o bezpečnosti a účinnosti očkovania, hoci nejestvuje nijaká dvojito zaslepená, skutočným placebom kontrolovaná, randomizovaná, dlhodobá (aspoň 15 rokov) štúdia bezpečnosti a účinnosti komplet celého očkovacieho kalendára, kde by kontrolná skupina bola úplne neočkovaná. To chce naozaj veľký sektársky fanatizmus - napriek absencii akýchkoľvek dôkazov veriť v to, že guláš jedov vylepší zdravie malého bábätka.

  Bavíme sa teraz o očkovaní proti osýpkam, tak mi, prosím Ťa, vyčísli, koľko bolo vynaložených peňazí na 45 rokov plošného očkovania proti osýpkam, a porovnaj to so sumou peňazí, vynaložených na liečenie osýpok.

  A uviesť ako argument odkaz na "prospektívnu analýzu", ktorá zase len veští z kávy, že koľko bude miliónov prípadov osýpok a tisícov úmrtí na osýpky... To si snáď robíš srandu. Toto je leda tak dôkaz bujnej fantázie autorov. Vôbec by som sa nedivil, keby bol sponzorom analýzy výrobca MMR vakcín, ktorý potrebuje "dokázať", že jeho výrobok pomôže ušetriť peniaze (hoci opak je skôr pravdou).

  Ak tu niekto ignoruje fakty, si to v prvom rade Ty.

  Inak si veľmi trápny s tým spamovaním našej stránky odkazmi na tvoj anonymný blog, kde zároveň tvrdíš, že nebudeš odpovedať na moje argumenty. Tak chceš alebo nechceš diskusiu o očkovaní? Čistá schíza z Tvojej strany, nemôžem si pomôcť.





  ReplyDelete
 4. Ing. Fillo,

  Vaša argumentácia má vážne diery,ale na to si už nejak u antivaxerov zvykáme. Tradične ľahko priestrelný argument s nákladmi na prevenciu vs. reálnu liečbu epidémie. Tu aj priemerne inteligentnému laikovi musí trknúť, že ak sú náklady na liečbu nižšie ako prevencia, nesvedčí to o tom, že prevenciou sa nedarí náklady znižovať. Skôr naopak. Zabúdate porovnať tieto dva ukazovatele (náklady na očkovanie, náklady na liečbu pri očkovaní)s ďalším ukazovateľom a to nákladmi na liečbu pri neočkovaní (tie, ktoré by sme mali radi vyčíslené od Vás, keďže neočkovanie je Vaša parketa).

  Ak chcete obviniť autora z veštenia z kávy, pokiaľ ide o vážne následky osýpok, skúste na začiatok poprieť, že na osýpky sa neumiera: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/index.html
  The death rate in the 1920s was around 30% for measles pneumonia
  http://en.wikipedia.org/wiki/Measles

  A na záver dve jednoduché otázky:
  1) Ktorá krajina je v rámci vášho slobodoočkovacieho boja pre Vás "vzorom" ktorý by ste chceli aplikovať v SR? Skúste sa pritom obmedziť na krajiny vyspelého západného sveta a vynechať rovníkovú Afriku. Zároveň nám prezraďte ako sú v tejto "vzorovej" slobodnej krajine nastavené prahy zaočkovanosti pre ochorenia, proti ktorým dnes povinne očkujeme naše deti? A ako daná "vzorová" krajina pristupuje k rešpektovaniu práv dieťaťa byť očkované (viď. Deklarácia ľudských práv dieťaťa)?

  2) Ste ochotný vziať na seba zodpovednosť za zdravotný stav detí rodičov, ktorí sa riadia Vašimi antiočkovacími a alternatívnymi radami? Pre lepšiu predstavivosť, ako by znelo Vaše stanovisko k obvineniu, že dieťa utrpelo vážne zdravotné komplikácie sprevádzajúce preventabilné ochorenie, ktoré u neho prepuklo po tom, ako sa jeho rodičia radili Vašimi odporúčaniami? Rodičia by deklarovali Sloboduvockovani ako zdroj informácii pre svoje rozhodnutie a lekár by potvrdil, že neexistovali žiadne zdravotné prekážky toto dieťa očkovať. Ešte skôr ako sa vykrútite z odpovede s tým, že ide o hypotézu, vedzte, že ide o konfrontáciu s realitou, s ktorou máte Vy aj Vaši stúpenci seriózny problém.

  Andrea Sprickova

  ReplyDelete