Sunday, July 21, 2013

15. časť: Vitamín C – osýpky, záškrt

15. časť: Vitamín C – osýpky, záškrt

Neexistujú relevantné klinické štúdie, ktoré by dokazovali účinnosť terapie osýpok a záškrtu megadávkami vitamínu C. Aj Pubmed zíva prázdnotou, ak aj niečo, tak sa tie štúdie Tuhárskemu nepáčia, kvôli nízkemu dávkovaniu. Takže podľa súčasných poznatkov nemožno tvrdiť, že osýpky a záškrt sa dajú liečiť vitamínom C. Relevantnými klinickými štúdiami myslím štúdie aspoň s kontrolnou supinou s väčším počtom ľudí. Tuhársky nič také neuvádza.

V prípade záškrtu uvádza hlavne štúdie v skúmavke, štúdie na morských prasiatkach alebo opäť len práce Klennera, ktorý popisuje prípady, ktoré sa dajú spočítať na jednej ruke. Nevakcinované deti a deti s hypovitaminózou C nemusia zomrieť na záškrt, môžu to prežiť. Takže či sa jednalo v daných prípadoch, čo popisuje, o kauzálnu súvislosť s vitamínom C, sa nedá z tak malej skupiny ľudí posúdiť. Faktorov tam mohlo byť viac. Okrem toho, účinnosť pasívnej imunizácie je nižšia než aktívnej, pretože može byť podaná už neskoro (viz 12. časť).
Nedá mi sa nevyjadriť k epidémii záškrtu, ktorú Tuhársky spomína. Podielali sa na nej viaceré faktory, vrátane poklesu preočkovanosti. Najviac prípadov bolo vo veku 4-10, 15-17 a 40-49. U detí a adolescentov to bolo kôli zníženej preočkovanosti tejto skupiny. U starších, 40-49 ročných, už táto vakcína nemusí chrániť (preto sa u nás má preočkovávať cca po 10-15 rokoch, spoločne s tetanom, aby sa ochránili aj dospelí). Okrem toho, táto veková skupina nemusela byť ani zaočkovaná, pretože celoplošné preočkovanie v Sovietskom zväze bolo až od roku 1958. Štúdie ďalej zdôrazňujú, že epidémia záškrtu sa vyskytne vtedy, ak sú zároveň náchylné deti aj dospelí, čo sa splnilo v tomto prípade preto, lebo poklesla preočkovanosť u detí. Boli popísané prípady aj v Nemecku, ktoré boli zavlečené v tom čase z Ruska, ale epidémie nevznikli, pretože detská preočkovanosť bola dostatočná, hoci dospelí boli náchylní. Epidémia v Rusku rýchlo ustúpila po preočkovaní nielen detí, ale aj dospelých, ďalšie epidémie sa už nevyskytli. Pochybujem, že to bolo tým, že si ľudia z roka na rok začali kupovať suplementy s vitamínom C. Okrem toho sám Tuhársky, resp. Klenner píše, že vitamín C podávaný per os nemá na priebeh záškrtu vplyv, takže vitamín C nemohol spôsobiť pokles prípadov. Tuhársky namiesto toho, aby dohľadal relevatné štúdie o tejto epidémii, použil zavádzajúce informácie z bestselleru homeopata Kotoka.
http://www.cdc.gov/Mmwr/preview/mmwrhtml/00036527.htm Tuhársky neuvádza
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=127 Tuhársky neuvádza

V prípade osýpok, tiež úvádza len pár príkladov liečenia od Klennera. Zarazilo ma tvrdenie, že osýpky rýchlo vyčerpávajú zásoby vitamínu C, môžu spôsobiť akútny skorbut a s ním spojené krvácanie. To je totálny bullshit. Jednou z komplikácií osýpok môže byť trombocytopénia, čiže znížený počet krvných doštičiek a to môže spôsobiť krvácanie. Tuhársky túto perlu vylovil od Klennera alebo od Lendona Smitha, ktorého tiež uvádza vo svojich „odborných“ zdrojoch. Lendon Smith bol šarlatán a podvodník, ktorý prišiel o svoju lekársku licenciu. Okrem toho vo svojom bestselleri napísal: „Je úžasné, ako sa správanie detí otočí o 180 stupňov po injekciách vitamínu C a B. Cez noc spia lepšie, nasledujúci deň začnú jesť, sú veselejšie, kľudné a spolupracujúcejšie.“ No bodaj by nie, keď sa boja injekcií, ktoré do nich tatko bezdôvodne pchá.

Uviedol som štúdie, ktoré Tuhársky neuvádza (viz aj 14. časť, aj 16. časť), avšak po prečítaní môjho blogu niektoré z nich doplnil do novej verzie ( http://rizikaockovania.sk/dok/Vitamin_C-liecba.pdf ). Som si istý, že pri jeho googlovacích schopnostiach mu určite neunikli, akurát mu asi nepasovali do jeho logickej úvahy a preto ich odignoroval (cherry picking). Preto si jeho bestseller právom zaslúži označenie pseudovedecký. Hlavne že mu do jeho predslovu Kelová napísala: „Kniha pána Tuhárskeho sa striktne snaží dodržiavať objektivitu...“ No bodaj by mu to tam nenapísala, keď je sama zástankyňa Paulinga a ortomolekulárnej pavedy. Kelová môže byť dobrá doktorka, ale rovnako dobrá biznismenka, pretože vie, že dnes fičí všetko natural a ešte keď k tomu pridá túto krásnu pseudoteóriu, takmer každý jej naletí.

No comments:

Post a Comment