Sunday, July 21, 2013

6. časť: Nežiaduce účinky 1 – autizmus, cukrovka 1. typu?

6. časť: Nežiaduce účinky 1 – autizmus, cukrovka 1. typu?

Nežiaduce účinky očkovania sú AO zveličované ( http://www.slobodavockovani.sk/news/statisice-deti-zabitych-ockovanim-/ ) a hlavne AO často spájajú očkovanie s chorobami, s ktorými nesúvisí ( http://www.topky.sk/cl/10/1349611/Dalsi-skandal-s-ockovanim--Adrianka--1-5--po-vakcine-dostala-cukrovku- ), napr. autizmus, diebetes mellitus 1. typu (DM1), syndróm náhleho úmrtia kojenca – SIDS, rakovina, a mnohé ďalšie. Niektorí AO jednoducho tvrdia, že za všetko na svete môže očkovanie.

Ujasnime si najprv pojmy:
1. Alergia a autizmus nie sú autoimunitné choroby.
2. Príčina autoimunitných chorôb nie je známa, predpokladá sa multifaktoriálna etiológia. http://en.wikipedia.org/wiki/Autoimmunity
Prečo AO prezentujú z tejto širokej palety možných príčin iba vakcíny? Aj napriek tomu, že táto hypotéza sa vo väčšine štúdií nepotvrdila?
3. Prevaha protilátkovej imunity nemusí byť u autoimunitných chorôb rozhodujúca. U DM1
je hlavný imunopatologický mechanizmus cytotoxicita sprostredkovaná CD8+ lymfocytmi (bunková imunita).

A teraz fakty:

1. podľa doterajšieho výskumu, očkovanie nespôsobuje autizmus

Ak niekto po týchto dôkazoch v súčastnosti stále spája vakcináciu s autizmom a velebí Wakefielda, tak je to čudné. Niektorí ľudia len slepo veria nezmyslom na stránke slobodavockovani.sk a fakty ich nezaujímajú.

Ťažko dohladať štúdie, ktoré spojenie (MMR) vakcíny a autizmu „potvrdzujú“. Ak niekto neverí, nech ide na pubmed.com alebo inú odbornú databázu a nech si to skúsi. Takých štúdií je minimum. Napr.:
kritika tejto štúdie:
2. Fillo má na svojej stránke ďalšie pseudoštúdie ( http://www.slobodavockovani.sk/clanky/temy/autizmus/ ). Pozrel som si prvé 3 z nich a stačilo mi to na to, aby som sa uistil, ze to je len pozbieraný odpad z antivakcinačných bulvárov a nie štúdie.
http://www.slobodavockovani.sk/news/studia-pozitivna-asociacia-medzi-vyskytom-autizmu-a-zaockovanostou-deti-v-usa/ zas len korelácia (viz 3. časť) – takéto štúdie nedokazujú, že vakcinácia spôsobuje autizmus. Aj ďalšie dve „štúdie“ na tejto stránke sú iba o korelácii. Okrem toho, nie sú zverejnené na pubmede (pretože je to junk science) a nemajú dôveryhodné zdroje. Ak teda, dohľadal som tento https://imfar.confex.com/imfar/2010/webprogram/Paper6417.html , ktorý ale nič nedokazuje (v otázke spojitosti vakcinácie a autizmu). Podozrivo viaceré pseudoštúdie z tejto Fillovej stránky majú korene na stránke http://soundchoice.org/ , ktorá má veľký problém s bunkovými kultúrami, z ktorých sa vyrábajú niektoré vakcíny. http://www.historyofvaccines.org/content/articles/human-cell-strains-vaccine-development Konflikt záujmov?

A čo Wakefieldova „štúdia“? Prispôsobil si okolnosti štúdie (cherry picking), klamal, postupoval neeticky, sú za tým zase len peniaze. Okrem toho, jeho výsledky sa nepotvrdili ďalšími štúdiami, čo je podmienkou pre EBM (evidence based medicine).

2. podľa doterajšieho výskumu, očkovanie nespôsobuje DM1

Internetom už viac-krát prebehli informácie typu „dieťa bolo očkované, hneď na druhý deň prijaté do nemocnice a diagnostikovali mu DM1, môže za to očkovanie“ (viz link vyššie). Okrem toho, že to štúdie nepotvrdzujú, nie je to možné ani hypoteticky. DM1 je autoimunitná choroba , pri ktorej dochádza k deštrukcii buniek produkujúcich inzulín. Klinické príznaky sa objavia až pri zničení viac než 70% týchto buniek. To trvá v rade týždňov až mesiacov, nie zo dňa na deň. Kauzalita sa v tomto prípade nedá dokázať na základe časovej súvislosti.


No comments:

Post a Comment